Zawiadomienie (wersja dla mamy)

Logo akcji 207Wprowadzenie
Ważne informacje
Zawiadomienie (wersja dla mamy)
Zawiadomienie (wersja dla taty)
Ważne przepisy
Przydatne adresy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 01.06.2011

Anna Kowalska
ul.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . -. . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dow. osob. (seria, nr)
Pesel:

Do:
Prokuratura Rejonowa w  . . . . . . . . . . . . . . .
ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           …….. -………..    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Niniejszym informuję o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 §1 Kodeksu Karnego na szkodę moją oraz małoletniego syna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przez p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zamieszkałego w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie:

Nasz syn urodził się w dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w czasie trwania mojego związku małżeńskiego z p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sygn. akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), bez orzekania o winie. Zasądzone alimenty w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . płaci regularnie.

Od momentu rozwodu pozostałam praktycznie sama z dzieckiem, bez pomocy z jego strony (oprócz alimentów). Tak więc faktycznie syn……. wychowuje się bez ojca, co znosi bardzo źle. Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nie realizuje obowiązków wychowawczo-opiekuńczych wobec naszego syna nawet w minimalnym zakresie określonym przez wyrok rozwodowy.

Ojciec, tak jak matka, jest bardzo ważny w życiu dziecka i uzasadnionym jest pragnienie, aby wzrastało ono w przeświadczeniu, że posiada dwoje kochających rodziców. Wielokrotnie podejmowałam próby przekonania ojca dziecka do tego, aby podjął swoje obowiązki wobec syna poprzez jego wychowanie. Niestety moje wysiłki okazują się w tym zakresie bezskuteczne.

Dowód: korespondencja mailowa z dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sms-y z dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z prośbą o kontakty z synem.
Powyższe postępowanie p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jest naruszeniem praw naszego syna ………………. do posiadania ojca.

Obecna sytuacja wygląda tak, że od 6 miesięcy syn nie miał żadnego kontaktu z ojcem, a ten nie wykazał żadnego zainteresowania sprawami dziecka, nie mówiąc o jakimkolwiek udziale w wychowaniu czy opiece nad małoletnim.

Syn bardzo źle znosi obecną sytuację, widok innych dzieci pod opieką ojców wywołuje u niego wyraźny dyskomfort psychiczny. Wpływa to nieprawidłowo na jego funkcjonowanie emocjonalne oraz fizyczne. Widać poważny ubytek w jego emocjach związany z brakiem zainteresowania ze strony ojca. Ma kłopoty z nauką oraz nie umie nawiązać dobrego kontaktu z rówieśnikami. Od 4 miesięcy jest pod opieką Poradni Psychologicznej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W związku z tym można stwierdzić, iż poważne i długotrwałe zaniedbania wychowawcze, jakich dopuszcza się ojciec małoletniego, p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mają znamiona znęcania psychicznego nad synem, co opisuje art. 207 §1 Kodeksu Karnego.

Pragnę dodać, że ochrona praw małoletnich dzieci zapisana jest w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o Prawach Dziecka (art. 5, 9, 18 i 19) i jako taka winna stanowić przedmiot szczególnej troski organów władzy państwowej.

W związku z powyższym zawiadomienie uważam za uzasadnione.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do wiadomości:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Wydział Kuratora przy Sądzie Rejonowym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Pobierz dokument w formacie Microsoft Word

 

GD Star Rating
loading...

1 Responses to Zawiadomienie (wersja dla mamy)

Dodaj komentarz