Ważne informacje

Logo akcji 207Wprowadzenie
Ważne informacje
Zawiadomienie (wersja dla mamy)
Zawiadomienie (wersja dla taty)
Ważne przepisy
Przydatne adresy

Akcja „207” ma na celu zmianę świadomości społecznej oraz zwrócenie uwagi organów władzy na powszechnie występujące i akceptowane społecznie łamanie prawa.  Społeczeństwo polskie bardzo łatwo toleruje przemoc wobec dzieci, o ile dopuszcza się jej jeden z rodziców, poprzez alienację drugiego z życia dziecka lub poprzez zaniechanie kontaktów z dzieckiem.

Dziecko ma prawo do nieskrępowanego kontaktu z obojgiem rodziców, bez względu na to, jak układają się ich wzajemne relacje. Co ważne, prawo to jest chronione przez Państwo Polskie – na podstawie ustaw takich  jak Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Każdy zainteresowany zawiadamia organy ścigania (prokuraturę) na własną odpowiedzialność. Prawdopodobnie zostanie wezwany w charakterze świadka, a następnie być może będzie musiał złożyć zeznania w sprawie. Nie należy się tego obawiać, choć zrozumiałe, że każdemu takiemu kontaktowi towarzyszy stres.

Służymy pomocą i radą w konkretnych przypadkach. Przestępstwo, którego możliwość popełnienia Państwo zgłaszają, jest ścigane z urzędu, nie ponoszą Państwo w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

Należy też liczyć się z tym, że w większości tych spraw nie dojdzie do rozpraw sądowych ani nie zapadną przewidziane za udowodnione znęcanie się  wysokie wyroki. Ale niejeden sprawca, być może właściwie pouczony przez prokuratora, opamięta się i zmieni swoje postępowanie. I przestanie krzywdzić dzieci, co będzie oznaczało sukces, bo przecież tak naprawdę o to chodzi.

Tak więc piszcie Państwo do prokuratur i czekajcie na wezwania. Mamy nadzieję, że ruszą Państwo tę machinę i zadziała ona na korzyść krzywdzonych dzieci.

UWAGA!
Podane uzasadnienia są przykładowe, powinni Państwo krótko opisać własną sytuację. Ważne jest podanie dowodów na zgłaszane nieprawidłowości – jak w przykładach (rozmowa telefoniczna, sms, zeznania świadków, interwencja policji, korespondencja mailowa itd. itp.)

Pismo należy kierować do Prokuratury Rejonowej właściwej dla miejsca zamieszkania naszego dziecka. Jeżeli sprawa zostanie umorzona przez prokuraturę, należy rozważyć napisanie odwołania od tego postanowienia do Sądu Rejonowego, zaznaczając, aby postanowienie Sądu zostało podjęte na posiedzeniu jawnym. Dzięki temu będą Państwo mieć szansę na wyłożenie swoich argumentów przed sądem.

Kopie zawiadomienia prosimy wysłać do:

  • Biura Rzecznika Praw Dziecka
  • Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

adresy znajdziecie Państwo tutaj.

Sugerowana data wysłania zawiadomienia: 1 Czerwca – Dzień Dziecka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.
Informujcie nas Państwo o Waszych postępach. Dziękujemy.

Zespół nocotytato.org.pl

GD Star Rating
loading...

Możliwość komentowania została wyłączona.