Wprowadzenie

Logo akcji 207Wprowadzenie
Ważne informacje
Zawiadomienie (wersja dla mamy)
Zawiadomienie (wersja dla taty)
Ważne przepisy
Przydatne adresy

Szanowni Państwo,

Od jakiegoś czasu zastanawiamy się wspólnie, jak pomóc dzieciom uwikłanym bez ich winy w konflikt rodziców. Oprócz diagnozowania i badania tej sprawy próbujemy znaleźć lekarstwo. Prawdopodobnie uniwersalna recepta nie istnieje. Jednak ważne jest zaangażowanie opinii publicznej i zmiana świadomości społecznej w sprawie konfliktów rodzinnych.

Na wiele spraw nie mamy wpływu, jednak są takie, wobec których nie możemy przejść obojętnie. Gdzieś obok nas istnieją zjawiska, których nie wolno nam akceptować.

Akcją, którą właśnie ogłaszamy, chcemy zwrócić uwagę na dwie naganne postawy, które nieco kolokwialnie określamy skrótami literowymi:
R.O. – rodzice „olewający” (dzieci)
R.I. – rodzice izolujący (drugiego rodzica od dzieci).

Proszę zwrócić uwagę, że staramy się unikać kategoryzacji i przypisywania tej pierwszej postawy wyłącznie ojcom, a drugiej wyłącznie matkom. Choć trzeba mieć na uwadze, że tak się to najczęściej rozkłada.

Nie dokonamy zmian bez udziału osób, których te zjawiska krzywdzą, czyli:

  • rodziców (najczęściej matek) obarczonych nadmiernie ciężarem samotnej opieki nad dziećmi
  • izolowanych od dzieci rodziców (najczęściej ojców).

Zwracamy się do obu tych grup.
Prosimy o powiadomienie swoich znajomych wszelkimi możliwymi sposobami. Bez Waszej aktywności ta akcja nie stanie się istotna.
Tylko gdy osiągniemy masę krytyczną, mamy szansę „rozbujać łajbę” i zmienić sytuację tysięcy dzieci krzywdzonych zupełnie niepotrzebnie przez niewłaściwe postawy ich rodziców.

TO BARDZO WAŻNE.

Akcja polegać ma na masowym, jednoczesnym, prowadzonym wg jednolitego wzoru powiadomieniu organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich dzieci przez jedno z rodziców:

  • rodzica (ojca) niewywiązującego się ze swoich obowiązków opiekuńczo-wychowawczych,
  • rodzica (matkę) długotrwale utrudniającego kontakty dzieci z drugim rodzicem (ojcem).

Liczymy, że odpowiednio przygotowane i umotywowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich zwróci uwagę organów władzy na problemy dzieci w Polsce i spowoduje rzeczywistą jakościową zmianę. Lub – w najgorszym razie – choćby wywoła szerszą dyskusję.

Jeśli Państwa dziecko (dzieci) jest pokrzywdzone przez jedną z tych postaw, prosimy o wejście na stronę

http://akcja207.nocotytato.org.pl/

W razie jakichkolwiek uwag czy wątpliwości będziemy wdzięczni za kontakt z nami drogą elektroniczną:

akcja207@nocotytato.org.pl.

Na stronie znajdą Państwo więcej szczegółów organizacyjnych akcji oraz wzory zawiadomień (wersja – proszę wybaczyć uproszczenie, ale jakoś musieliśmy to roboczo określić – dla matki i dla ojca), a także pomocne adresy.

Jeśli nie są Państwo bezpośrednio pokrzywdzeni, ale wśród Waszych znajomych jest zatroskany ojciec lub matka, pozostawieni samym sobie przez obojętnych wobec dzieci byłych partnerów; jeśli znają Państwo matkę lub ojca, od wielu miesięcy bezskutecznie próbujących nawiązać kontakt z własnymi dziećmi, koniecznie powiadomcie ich o naszej akcji.

PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE JEST KLUCZOWE!!!

NIE PRZECHODŹMY OBOJĘTNIE OBOK DZIECI KRZYWDZONYCH PRZEZ ZŁE POSTAWY ICH RODZICÓW.

Dziękujemy.
Zespół nocotytato.org.pl

Zapraszamy również na Akcję 207 na Facebooku

GD Star Rating
loading...

2 Responses to Wprowadzenie

Dodaj komentarz