no co ty Tato jest stowarzyszeniem

Szanowni Państwo,

W ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 78 zostało wpisane Stowarzyszenie no co ty Tato. Do tej pory byliśmy wyłącznie blogiem. Teraz zaczynamy istnieć w wymiarze realnym. Stowarzyszenie zostało założone przez naszych trzech pierwszych autorów – Mateusza, Andrzeja i Olgierda, ale jest otwarte na nowych członków. Zaprasza wszystkich chętnych do współpracy – należy napisać maila na adres nocotytato@nocotytato.org.pl i wyrazić w nim chęć współpracy lub przystąpienia do stowarzyszenia.

Poniżej regulamin stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę no co ty Tato. W dalszych postanowieniach regulaminu nazywane jest Stowarzyszenie lub nctT.
 2. Terenem działania nctT jest planeta Ziemia i okolice, a siedzibą nctT jest wieś Owczarnia w gminie Brwinów.
 3. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Prezydent Stowarzyszenia nctT. Prezydent Stowarzyszenia jest wybierany zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków Stowarzyszenia. Każdy z członków Stowarzyszenia może reprezentować Stowarzyszenie w bieżącej działalności. W sprawach strategicznych reprezentacja wymaga wcześniejszej uchwały członków Stowarzyszenia podjętej większością głosów co najmniej 50% członków.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane do czasu likwidacji wszelkiej nierówności między kobietami i mężczyznami w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich i domowych na planecie Ziemia, co w praktyce oznacza czas nieoznaczony.
 5. Działalność nctT oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Prezydenta oraz innych członków, a także na współpracy z innymi organizacjami walczącymi o równość kobiety i mężczyzny w sprawowaniu obowiązków rodzicielskich i domowych.
 6. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich oraz wchodzi w alianse operacyjne z bliskimi ideowo organizacjami, które mają środki finansowe i godzą się ich użyć na realizację celów nctT.
 7. Celem nctT jest działanie na rzecz likwidacji nierówności w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich i domowych przez kobiety i mężczyzn, żyjących w związkach, jak i po rozstaniu. Członkowie Stowarzyszenia wierzą, że równość kobiet i mężczyzn w wypełnianiu ich obowiązków rodzinnych w czasie ich wspólnego pożycia i po rozstaniu służy najlepiej rodzinie, a szczególnie dzieciom wychowywanym w duchu równości wszystkich ludzi, w tym równości kobiety i mężczyzny.
 8. nctT realizuje swój cel poprzez popularyzowanie wiedzy na temat poprawy warunków funkcjonowania rodziny rozłączonej (przez rozstanie rodziców) wśród społeczeństwa polskiego i nie tylko.
 9. nctT popiera myślą, mową i uczynkiem ludzi chcących by na ojców, którzy rozstali się z matkami swych dzieci nakładano tyle samo obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych, ile sądy i obyczaje społeczne nakładają na matki, które rozstały się z ojcami swych dzieci.
 10. nctT koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu internetowej platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami poszukującymi wiedzy na temat funkcjonowania rodziców i dzieci po rozstaniu rodziców.
 11. nctT realizuje swoje cele przede wszystkim działając w Internecie oraz współpracując z innymi organizacjami dążącymi do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w realizacji ich potrzeb i aspiracji rodzinnych i zawodowych.
 12. nctT w wyjątkowych wypadkach może także występować z wnioskami i opiniami do instytucji publicznych, w przypadku gdy przejawy nierówności szans między kobietami i mężczyznami w ich dążeniach w sprawach rodzinnych lub zawodowych powodują rażącą niesprawiedliwość, zwłaszcza gdy cierpią dzieci.
GD Star Rating
loading...
Ten wpis został opublikowany w kategorii ogólne, stowarzyszenie no co ty Tato. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 Responses to no co ty Tato jest stowarzyszeniem

Dodaj komentarz