Zawiadomienie (wersja dla taty)

Logo akcji 207Wprowadzenie
Ważne informacje
Zawiadomienie (wersja dla mamy)
Zawiadomienie (wersja dla taty)
Ważne przepisy
Przydatne adresy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 01.06.2011

Jan Kowalski
ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . -. . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
dow. osob. (seria, nr)
Pesel:

Do:
Prokuratura Rejonowa w . . . . . . . . . . . . . . .
ul.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
. . . -. . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Niniejszym informuję o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 207 §1 Kodeksu Karnego na szkodę moją oraz małoletnich dzieci . . . . . . . . . . . i . . . ….. . . ……. przez p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Uzasadnienie:

Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mimo orzeczonego w wyroku rozwodowym (wydanym przez Sąd Okręgowy w sprawie o sygnaturze akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) sposobu minimalnego kontaktowania się dzieci z ojcem, tj. w każdy czwartek od 17:00 do 20:00 oraz w każdy weekend od piątku 18:00 do niedzieli 18:00, z możliwością nocowania w moim miejscu zamieszkania, nie wywiązuje się z nałożonego prawem obowiązku. Mimo moich wielokrotnych prób realizowania obowiązków wychowawczych wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz uwzględnionych przez Sąd Okręgowy w wyroku, nie mam takich możliwości. Przyczyną jest postawa matki dzieci, p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , uniemożliwiająca ich nieskrępowany kontakt z ojcem.

Sytuacje tego typu utrudnień miały miejsce m.in. w następujących terminach:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , na co dowodem są: wyjaśnienia złożone patrolowi policji wezwanemu przeze mnie w dniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , notatka służbowa policjanta nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zeznania świadków (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

Powyższe działanie wskazuje na celowe rozbijanie więzi emocjonalnych między dziećmi i ich ojcem. Takie postępowanie jest rujnujące dla psychiki dzieci, ponieważ może pokazywać niewłaściwy obraz ojca jako niezainteresowanego ich losem lub na rzekomą obojętność uczuciową wobec nich. Zarówno obecnie, jak w przyszłości, może to niekorzystnie wpływać na relacje między ojcem a dziećmi oraz jest źródłem stresu i cierpień psychicznych małoletnich. Dlatego nosi to znamiona znęcania się psychicznego wobec małoletnich dzieci przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , co stanowi naruszenie art. 207 §1 Kodeksu Karnego.

Nadmieniam, że jako ojciec dążący do utrzymania więzi z dziećmi oraz pragnący realizować obowiązki wychowawcze względem małoletnich jestem zmuszony do nieprawidłowego rozporządzania własnym mieniem. Ponoszę wszelkie koszty związane z podróżą do miejsca zamieszkania dzieci, a do spotkań mimo to nie dochodzi.

Pragnę dodać, że ochrona praw małoletnich dzieci zapisana jest w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Konwencji o Prawach Dziecka (art. 5, 9, 18 i 19) i jako taka winna stanowić przedmiot szczególnej troski organów władzy.

W związku z powyższym zawiadomienie uważam za uzasadnione.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do wiadomości:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Wydział Kuratora przy Sądzie Rejonowym w . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Pobierz dokument w formacie Microsoft Word

 

GD Star Rating
loading...

Dodaj komentarz