Czy badania w RODK są legalne? I dla kogo?

Mam dość niedouczonych adwokatów, podpierających się wieloletnią praktyką oraz doktryną orzeczniczą w oderwaniu od obowiązującego prawa. Drodzy ojcowie:

ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 25 z 1982 r. poz. 228 (tekst dostępny na stronach Sejmu) mówi w preambule: “W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa stanowi się, co następuje:” i tu tekst ustawy.

Art 1 par. 1

Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;
2) postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;
3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

Zanim przejdę dalej zapytam się: który z szanownych panów ojców spełnia te kryteria?! Bo ja na pewno nie. Mój Syn też raczej nie, chyba, że za przypadek demoralizacji uznamy jego kontakty z ojcem, ale wtedy 2-latek musiałby się dopuścić czyny zabronionego, póki co kryję go kiedy po kryjomu się do mnie przytula.

Na razie art. 24 par 2 pkt 3 pozwala pracownikom RODK w wyjątkowych przypadkach przeprowadzić wywiad środowiskowy jeżeli zachodzi potrzeba wydania opinii nieletnim. Ja nieletni nie jestem. Mój Syn ma dobrą opinię w miejscu, gdzie przebywa (nie potrafi jeszcze rzucać kamieniami i nie ciągnie psów sąsiadów za ogon). Szukam więc dalej…

Art. 25 par 1 daje sądowi pewne światełko w tunelu: “W razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowości nieletniego, wymagającej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz określenia właściwych kierunków oddziaływania na nieletniego, sąd rodzinny zwraca się o wydanie opinii do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Sąd może zwrócić się o wydanie opinii także do innej specjalistycznej placówki lub biegłego albo biegłych spoza rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.”

Jakiej potrzeby? Czyjej? Tego ustawodawca nie napisał. Otóż właśnie że napisał – w  preambule. Poza tym daje też inne możliwości niż RODK, a w szczególności powstaje pytanie: po co sądowi kompleksowa diagnoza? Będziemy się leczyć? I kto kogo? Czy zatem ocenianie ojca i jego więzi pozwala postawić “kompleksową diagnozę”? Psycholodzy do tablicy !!!

Art. 32 uzasadnia po co sąd to robi – do kosztów postępowania zalicza się koszt badań.

Następnym razem RODK pojawia się w Art. 84 § 1. “Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz ośrodkami kuratorskimi.” Ponieważ to ostatni artykuł w tej ustawie, w którym występuje ta instytucja przejdźmy do Rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2001 roku w  sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U. Nr  97 z 2001 r. poz. 1063). I tak nawet pobieżna lektura tego 5-stronicowego bełkotu wskazuje, że jest to bubel prawny pisany na kolanie nie do końca wiadomo po co i komu. Z pierwszych paragrafów dowiemy się co to za twór i kto nim zarządza. Z par 9 dowiemy się o tym kto w nim powinien pracować a z 11 jak szybko po badaniu opinię trzeba wyrazić. Niestety nikt nie zadał sobie trudu aby opisać jak szybko powinno dojść do samego badania. W tym samym paragrafie dowiemy się, że z niejasnych względów ośrodek może też prowadzić inne sprawy niż nieletnich. Robi się ciekawie, prawda? Więc na koniec prawdziwa perełka – ostatnia strona rozporządzenia § 13. “Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji”

Kto więc kogo demoralizuje i w jakim zakresie? Łamanie prawa widać aż nadto, bo jak stara mądrość głosi: najciemniej pod latarnią.

Synowi – z okazji 500 godziny spędzonej razem pośród 19 488 godzin, które jesteś na świecie.

GD Star Rating
loading...
Czy badania w RODK są legalne? I dla kogo?, 4.7 out of 5 based on 3 ratings
Brońmy nasze dzieci przed systememJak powinny działać RODKi według Ministra SprawiedliwościPo pierwsze, nie oddawaj pola na starcie
Ten wpis został opublikowany w kategorii dyskryminacja, ogólne, prawa dziecka, prawnicy, prawo i praktyka, psycholodzy, psychiatrzy, badania, sądy, urzędy, instytucje, zaglądamy do RODK. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

54 Responses to Czy badania w RODK są legalne? I dla kogo?

 1. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Jeszcze dalej idąc w tym watku :
  1. niedługo Państwo Polskie będzie za pomocą RODK sprawdzać nasze GACIE testem zdań niedokończonych,
  2. wszelkie dywagacje na temat metod badawczych , diagnostycznych MAJĄ SENS TYLKO WTEDY jezeli jest to zgodnie z prawem, a takie badania w RODK SA BEZPRAWNE. więc całkowicie bezzasadne sa dyskusje nt. tychże ale także sztucznego problemu , który łaskaw był Pan wskazać w swoim pierwszym komentarzu.
  Reasumując :
  1. jeżeli badania w RODK będą zgodnie z prawem
  2. oraz zawód PSYCHOLOGA będzie LEGALNY
  wrócimy do wątku metod diagnostycznych.

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 2. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Fundacja Tata i Ja,

  APEL DO PANA ZADRY

  Jeżeli chce Pan wykazać profesjonalizm metod , presonelu WPIERW niech Pan poda obowiązującą literę prawa, który dopuści zarówno metody jak i same BADANIA W RODK w zakresach, którew wskazałem.
  CZEKAM ( konkretne zapisy prawa a nie bujanie )

  I jeszcze jedno :
  Prosze wskazać, że ZAWÓD PSYCHOLOGA JEGO WYKONYWANIE jest LEGALNE.

  Fundacja Tata i Ja,

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 3. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Fundacja Tata i Ja,

  § 13. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. – gdzie tu masz ” niż ” ??????

  przytoczę dla jasności jeszcze
  § 14. Do zadań ośrodka należy:
  1) przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  2) prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
  3) sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,

  uzyty termin ” inne” najprawdopodobniej chodzi tobie o :
  § 11. 1. Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania.

  No to sobie zbij art. 11 i art. 14 wyżej a na to nałóż ustawę delegującą wskazane rozporządzenie.

  5) współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

  Mając na uwadze tą niejednoznaczość to w tej kwestii art. 11 może być niezgodny z Konstytucją choć jego interpretacje możbna tak wypracować , że i on będzie zgodny.

  Natomisat co do normy art. 92 Ustawy Zasadniczej – przepraszam ale ręce opadają.
  Nie chciałem ale w końcu powiem ( tylko nie wiele ) treść skargi co do petitum powina wyglądać nastepującp – właśnie jest ona przygotowywana ale jak powiedziałem niuanse których nie raczyliście nawet zauwazyć.
  —– projekt skragi do TK

  Na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) a także zgodnie z art. 29 pkt. 1) i art. 46 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98,poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654)

  wnoszę o
  stwierdzenie niezgodności:

  1. ……… z art. 2 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),
  2. …………….. ?????????

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 4. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Fundacja Tata i Ja,

  I jeszcze dalej szanowni eksperci :
  cytuje
  § 14. Do zadań ośrodka należy:
  1) przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  2) prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
  3) sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,

  —– prosze znaleźć problem w tym zapisie, problem rangi byc może afery korupcyjnej. Dla osób , które to wykryją bezpłatne sporządzenie odpowiedniego pisma ws. RODK.

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 5. NotifyMaria pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  I wystarczy poczytać kilka ostatnich wpisów i już wiadomo DLACZEGO ojcowie przegrywają w sądach.
  Fundacja Tata i Ja
  Jeśli dobrze Cię zrozumiałam, to Twoje opracowanie jest gotowe od 2010r. Mamy koniec 2012! Dlaczego SAM nic z tym do tej pory nie zrobiłeś? Nie jestem prawnikiem, jestem ekonomistą i jedyne, co zrozumiałam z całego wywodu to to, że rozporządzenie dotyczy nieletnich. A nasze dzieci są małoletnie. Różnicę między tymi określeniami znam. Wytłumaczyłam to mojemu Partnerowi. Trafiło do niego na tyle, że teraz na 100% odmówi badań w RODK-a a zażąda u biegłego. Jest ZWYKŁYM OJCEM, któremu ex do spółki z chorym systemem krzywdzi dzieci i niszczy jego jako Ojca i Człowieka. 90% Ojców, walczących o swoje i swoich dzieci prawa, to zwykli ludzie, których interesuje jedynie, czy i jak mogą wygrać. Nie będą bić czołem przed twórcami opracowań, sprawozdań i innych takich, nie przyniosą hojnych datków, nie będą się udzielać w tej i jej podobnych dyskusjach. Przyjdą i napiszą coś, podzielą się żalem, bólem i refleksjami tutaj, ale wiedzą doskonale, że tam w realu są sami, zdani na siebie i NIKT im nie pomoże. Czemu? Bo mający wiedzę i możliwości ich przedstawiciele, siedzą i się kłócą, zamiast wspólnie coś zdziałać. Gdybyś Ty, Forum Matek i wielu innych z różnych fundacji wzięli się, dogadali, opracowali co trzeba i opublikowali jednolity apel tutaj i na innych forach, gdzie są bezradni Ojcowie, to Ci wszyscy, którzy czują się zagubieni, widząc, że mają po swojej stronie jednolite, silne i mądre oraz niemałostkowe przywództwo, chętnie z Wami na czele poszliby pikietować. A po takiej lekturze jak tutaj? Nawet gdyby mój Partner chciał gdzieś pojechać i powalczyć, to powiedziałabym mu jedno: “odpuść sobie, bo Twoją walką nikt z nich się nie przejmuje. Dobrem Dziecka też nie – identycznie jak sąd pseudo-rodzinny. Oni mają swoją walkę, a Ty masz być mięskiem armatnim”. Przykre to.
  I jeszcze jedna rzecz. Odzywał się tutaj Zadra, jako przedstawiciel RODK-ów. Takich ludzi też powinniście mieć w swoich szeregach. A Ty zaatakowałeś go tak, jakby on był winny, że 90% samozwańczych biegłych z RODK-ów to ignoranci. Gdybym była na jego miejscu, to pomyślałabym sobie, że środowisko Ojców walczących to beton. Zacietrzewiony, niereformowalny i nie warto nim sobie głowy zawracać, bo w głowie ma jedno: walczyć i zniszczyć przeciwnika (przy okazji może wypromować siebie), a nie walczyć i wygrać dobro dzieci. Twoja postawa umacnia sądy, RODKi i innych przedstawicieli tego systemu, że nie da się Wam pomóc, bo Wy tej pomocy przyjąć nie umiecie, w myśl zasady: czemuś głupi? boś biedny, czemuś biedny? boś głupi.
  Czytam ten blog od dawna i żadna, nawet najbardziej radykalna dyskusja nie wzbudziła we mnie tyle niesmaku a jednocześnie przerażenia, co ta.

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 6. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Fundacja Tata i Ja,

  I jeszcze dalej szanowni eksperci :
  cytuje
  § 14. Do zadań ośrodka należy:
  1) przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  2) prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
  3) sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,

  —– prosze znaleźć problem w tym zapisie, problem rangi byc może afery korupcyjnej. Dla osób , które to wykryją bezpłatne sporządzenie odpowiedniego pisma ws. RODK.

  Maria,

  Maria,

  Pani Mario odniosę się do “zarzutu” dlaczego nic nie jest zrobione.
  Ano od 2010 roku tuz po tzw. raporcie Fundacji Batorego nt. Działan Straznucztch itd. wkurzyłem się. Dlatego ,że raport w sferze psychologicznej coś wnosił natomiast w sferze prawnej nic absolutnie nic i jeszcze na dodatek wprowadzał w bład.
  Zrobiłem swój raport za darmo 15 stron analizy prawnej. Był to raport patrzac z perspektyw czasu wstepny. Wraz ze Stowarzyszeniem Ojcowie.pl z trójmiasta skierowaliśmy go do MS wraz pytanuiami . W miedzyczasie były robione zdaje się cztery interpelacje poselskie ( zbyt trudne dla posłów i nie medialne , i jedna senatorska ) Jednocześnie wskazany raport przesłałem do wszystkich mi znanych organizacji w Polsce. Efekt – zero. Oczywiście w tzw miedzyczasie tu i ówdzie spotykam pisma łudzące podobne do moich ale bez zaznaczenia ich faktycznego autora.
  W tym czasie nastąpily odpowiedzi z MS, które to odpowiedzi po konsultacjach z ludźmi z róznych branż po analizie doprowadziły do tego, że jak nie mam na głowie duzo wlosol to te które zostały zjeżyły mi sie. Bo bezwiednie ( chyba ) MS udzielając odpowiedzi podsuwało nastepne kwiatki. Ponieważ mój raport jako nieprawnika byż sporządzony z dużą dozą niesmiałości wysyłając raport do organizacji w Polsce oczekiwałem dyskusji nawet takiej, ze nie mam racji. Ale cóż – nic. Więc musiałem przekonsultować to we własnym gronie. I jak z poczatku mozna powiedziec , że każdy pukał się w głowę to obecnie jeszcze w rozmowach obcy ludzie przyznają ,że mialem racje. I dlatego teraz będzie to bardziej upubliczniane. Ja osobiscie wychodze też z tego zalożenia, że należy zadziałać odpowiednio tzn. aby z jednej strony nie wylac dziecka z kąpielą ( tutaj ukłon do pany Zadry choć nie mam zaufania – przykro mi , no ale może …. ) a zdrugiej strony żeby nie za wcześnie skierować problem nie w tą strone ( a to co zrobiło Forum matek jest moim zdaniem własnie w nieodpowiednią stronę ). I nie jest prawdą ,że nie ma konsolidacji . Bo ona jest. W takim przypadku dla mnie zawsze przyjmuje zasadę ” nie zawadzi kiedy głupi mądremu doradzi ” ( ten głupi to ja ) a z drugiej strony zawsze zaznaczam nawet w zwykłej rozmowie, dyskusji czyj dany pomysl jest. Uważam że ze względu na szacunek dla osób współpracujących jest oddanie im to co sie nalezy. Dlatego też z Forum matek nie ma współpracy. Ale zapewniam Panią z innymi organizacjami jest. Może jest jeden problem. Te orgazniacje wraz ze mną nie są z Warszawy a wiadomo to też opóźnia pewne działania. Co do reszty dotyczącej pikiet przyjmuję z pokorą Pani zdanie i zdaje sobuie sprawe , że i ja nie jestem bez winy. Dlatego co do “poradnictwa ” działam nazwijmy to lokalnie i z sukcesami. A ponieważ robie to kosztem całkowicie mojego życia w zupelności wypełnia mi to czas. Dodam , że problem z RODK jest jednym z bardzo wielu problemów z zakresu rodzinno – opiekuńczego. I tymi sprawami również się zajmuje. ostatnio sporzadziłem skargę do TK dla ojca który jest rolnikiem w sprawie wyłaczenia z egzekucji a jest to sprawa rykoszetem ze sprawy rodzinnek i wiele wiele innych takich kwiatków. Reasumując uważam , że działania w tym kierunku Forum matek jest niewłasciwe a biorąc pod uwagę brak całkowitej koordynacji ze strony Forum Matek ( calkowity brak informacji , wspolnych ustaleń ze strony Forum ) czuje się całkowicie wytłumaczony ze swoich działań. Nadmienie ponownie, że kązdy mój pomysl . projekt, byl kierowany do wszystkich organizacji w Polsce a to , że nikt sie nie odniósł (może za wyjątkiem Porozumienia Rawskiego które mi pogratulowało fachowości raportu z 2010 roku i wskazalo wyższość mojego raportu nad miałkim raportem z Fundacj Batorego ). I może jszcze z dużą dozą ironi dodam , że przesłałem również wstepne założenia do projektu zmian także do Forum matek , ciekawe co z tego wezmą jako swoje.

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 7. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Maria,
  I jeszcze do Pani Marii cytuje
  “Takich ludzi też powinniście mieć w swoich szeregach. A Ty zaatakowałeś go tak, jakby on był winny, że 90% samozwańczych biegłych z RODK-ów to ignoranci. ”
  Czy jest to do mnie ??? Jeżeli tak to bardzo proszę o wskazanie takiego miejsca, tak normalnie bo lubię wiedzieć taka moja wada.
  Jeżeli zacietrzewieniem jest przedstawianie racji wraz z dowodem – tak jestem zacietrzewiony,
  Jezeli dowodzenia na gruncie prawa jest betonem – jestem betonem.
  I proszę powiedzieć Ojcom , którzy mają zrujnowane życie przez Sądy w tym także przez RODK, że mają być uprzejmi. Ja ze swej strony staram sie być co najwyżej neutralnie uprzejmy.
  I Pani Mario ja z pewnością ale także inni Ojcowie nie oczekują żadnej pomocy od Państwa czy RODK . Wystarczy niewiele – nie wtrącać się w życie prywatne. Broń Boże od pomocy Państwa.

  Natomiast co do reszty z końca nie odniose się bo musiałbym zdradzic trochę kulisów a nie jest to miejsce ani czas.
  Co do szczegółów może jeszcze proszę wejść na http://www.bycojcempl.fora.pl/ ( taka starsza wersja testowa forum Fundacji z powodu braku jeszcze strony www )

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 8. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Maria,

  Pani Mario musze jeszcze jedno dodac ( zgóry przepraszam , ze zdominowałem troche ta dyskusję )
  cytuje
  ” Trafiło do niego na tyle, że teraz na 100% odmówi badań w RODK-a a zażąda u biegłego ”
  Tym stwierdzeniem przypuszczam , że czytając to co tutaj zostało powiedziane nie zrozumiała Pani. Dalej powiem , że ten kierunek, błedny kierunek jaki obrało Forum Matek może doprowadził do takiego stwierdzenia choć może intencje Forum Matek były inne ale ja tego nie wiem.

  cytuje
  ” 90% Ojców, walczących o swoje i swoich dzieci prawa, to zwykli ludzie, których interesuje jedynie, czy i jak mogą wygrać. Nie będą bić czołem przed twórcami opracowań, sprawozdań i innych takich, nie przyniosą hojnych datków, nie będą się udzielać w tej i jej podobnych dyskusjach. ”

  Jak Pani sądzi kto mi pomoże jak zostaje bez grosza bo cąły czas poświęciłem pro publico bono ?
  Kto pomoże ojcu , który wylądował prawie pod mostem .Apelowałem o pomoc finansową do wszystkich mi znanych. kązdy znalazl sobie różne wymówki. I Pani ma czelność negować pomoc dla ojców przez pryzmat ” parcia na szkło ” ? Co Pani zrobiła dla innych za wyjatkiem wlasnego nosa. I Pani ma czelność negować działania, moje działania,. Mnie wystarczy , że na swieta Bożego Narodzenia dostaje kartki z zyczeniami od Ojców także w imieniu dzieci. I to mi w zupelności wystarczy. Pani peany nie są mi potrzebne. Czy brala Pani w pomocy dla noworodka który został zabrany matce ze szpitala. Brała Pani w tym udział ?Czy miała Pani dylemat co kupić wpierw papier do drukarki, może paliwo na wyjazdy a może jednak coś do zjedzenia. Nie wpierw jednak telefon bo potrzebny. Miała Pani taki dylemat ? Każdy biedny Ojciec szuka pomocy ale kiedy trzeba wesprzeć i pomóc innym to udaje , że go nie ma. Ja nie mam emerytury czy renty, także jak coś robie to albo robię na full albo wcale . Tak więc raczej radzę zostać przy pomyśle zostania z partnerem i trzymać się linii wyrazonej przez Panią, bo nic tu po pani gdyż nie ma Pani zielonego pojęcia o problemach. A swoje imaginacje prosze pozostawić w tej sferze, na której sie zna czyli ekonomii.
  Pozdrawiam.
  PS> Majac na uwadze, ze jest Pani ekonomistką wspomoże Pani biednego Ojca z Opola , podam dane.

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 9. NotifyMaria pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Fundacja Tata i Ja: ” Trafiło do niego na tyle, że teraz na 100% odmówi badań w RODK-a a zażąda u biegłego ”
  Tym stwierdzeniem przypuszczam , że czytając to co tutaj zostało powiedziane nie zrozumiała Pani. Dalej powiem , że ten kierunek, błedny kierunek jaki obrało Forum Matek może doprowadził do takiego stwierdzenia choć może intencje Forum Matek były inne ale ja tego nie wiem.

  Być może nie odniosę się na raz do wszystkich Pana wątków, zastrzeżeń i sugestii, gdyż jest tego dużo, ale postaram się Smile
  Co do zasady zgadzam się z Panem, że większość działań sądów tzw. rodzinnych i instytucji okołosądowych łamie nasze podstawowe prawo do poszanowania rodziny i nieingerowania w życie prywatne i rodzinne, choćby Art.8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ale wśród walczących rodziców są nie tylko dobrzy ojcowie i złe matki. Łatwo by było, gdyby świat był czarno-biały i byłoby tak, że jedno złe a drugie dobre. Poza tym, co z tymi tatusiami, którzy zostali oskarżeni bezpodstawnie o , np. molestowanie, manipulację etc. Jeśli stwierdzimy, że nikt nie ma prawa sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się w rodzinie, to rzeczywiście dziecko zostanie wylane wraz z kąpielą. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Musi być możliwość, że kiedy chce tego jedna ze stron, rodzina może zostać zbadana przez fachowców. Oczywiście to moje zdanie.
  A dlaczego mam “czelność” je wypowiadać? Chociaż ja nazwałabym to “prawem” a nie “czelnością”. Dlatego, że od ponad 2 lat tkwię w tym bagnie i dotknęłam tych problemów własną ręką, sercem i duszą. Pisałam tu kiedyś o tym, że sąd zapędza się tak dalece, że już nie tylko ingeruje w życie ojca i narzuca mu obowiązki, często zbyt duże na jego barki, oddaje matce prawa, też często nieadekwatne do tego na jakie zasługuje ale też nam, osobom z gruntu postronnym narzuca, że skoro związałaś się z rozwodnikiem to też masz płacić jego ex żonie. Na to nie ma mojej zgody. Jedną batalię z takim sędzią wygrałam, teraz szykuję się do następnej. Dlatego mam “czelność”. Żyję pod jednym dachem z Ojcem, któremu tzw. sąd rodzinny zabrał dzieci i wspiera skutecznie ich matkę w łamaniu prawa. Dlatego mam “czelność”. Pomogłam już wielu ludziom, też “pro publico bono”. Dlatego mam “czelność”. I w końcu jestem Człowiekiem, istotą myślącą i empatyczną. Uważam, że to daje mi pełne prawo wypowiadać się tutaj, dopóki Gospodarz tego bloga nie powie mi: STOP. Ciebie sobie nie życzymy.
  A na temat ekonomisty powiem tyle. Ekonomista to ten, co LICZY pieniądze. Przy okazji może je również mieć. Ale nie jest to warunek konieczny Smile Pozdrawiam Cię serdecznie, mimo różnicy zdań, bo oboje mamy podobne cele. I proszę, mów mi Mario, bo to “Panowanie” mnie stresuje Smile

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

 10. NotifyFundacja Tata i Ja pisze:

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

  Warning: mysql_query(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

  Maria,

  Droga Pani Mario

  ” Ale wśród walczących rodziców są nie tylko dobrzy ojcowie i złe matki. Łatwo by było, gdyby świat był czarno-biały i byłoby tak, że jedno złe a drugie dobre. Poza tym, co z tymi tatusiami, którzy zostali oskarżeni bezpodstawnie o , np. molestowanie, manipulację etc. Jeśli stwierdzimy, że nikt nie ma prawa sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się w rodzinie, to rzeczywiście dziecko zostanie wylane wraz z kąpielą. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Musi być możliwość, że kiedy chce tego jedna ze stron, rodzina może zostać zbadana przez fachowców. ”

  Zwykle tego typu stwierdzenia padaja od osób , które stereotypowo i fałszywie pojmują ” ruch ojcowski “. Jest to typowy triuzm. Natomiast co do badania rodziny.
  Pani Mario czy udaje Pani , że nie rozumie czy faktycznie pani nie rozumie.

  Jakakolwiek ingerencja nawet na zyczenia Papieża jest NIEDOPUSZCZALNA.
  W sytuacjach gdy dochodzi do : molestowania, alkoholizmu, narkomani, prostytucji przemocy w stosunku do nieletnich (maloletni to też nieletni ) iyd, itp a także z ich udziałem muszą być pod kontrolą niezależnie czy jest to rodzina czy szkoła czy kosciół włacznie z odpowiedzialnością. Natomiast to co wykracza poza zakres stanowi niezbywalny i pierwszorzedny atrybut rodziny ( chocby w rązłączeniu ) do samostanowienia. Napisałem do pana Anotniego więc powtórzę : wszelkie tego typu zagrywki aby uwiarygodnić RODK i biegłych są zwykłym matactwem. I tak jak powiedziałem wczesniej , problemy te , zjawiska MUSZA być rozwiązane innymi metodami. Jakimi ? Będzie kompleksowy projekt zmian więc z pewnością i też Pani będzie miała taką mozliwość zapoznać się i odnieść. Niemniej jednak te ” problem,y ” które Pani podnosi ale i podnosił Pan Zadra będą rozwiązane. Bo wbrew falszywm stereotypom mamy pojęcie o czym mówimy i jakie są nasze możliwości ( peany na moją cześć nie sa potrzebne znam swoją wartość ) Ale też z pewnościa projekt nie przewiduje finasowania takich działan RODK kosztem naszego życia. Psychologowie z RODK musza albo zmienić zawód albo szukac innego zajęcia ( póki są programy z EFS )bo tylu ich nie potrzeba ( może 2 % ). Tak więc dokladnie te problemy które wskazujesz i które wskazał Zadra sa do rozwiązania calkowicie innymi metodami bez BEZPRAWNEJ ingerencji Państwa np. przy pomocy RODK czy biegłych. To jest zbędne. Myślę , że dzięki projektowi równiez i adwokaci będą musieli przestawić na inne sprawy. Także takie urzędy jak Fundusz Alimentacyjny będzie niepotrzebny. Nie będzie potrzebna ulga na dzieci. Projekt przewiduje powiem wprost poprzez całowicie odmienne podejście do rodziny wręcz rewolucję. Ale w tym bagnie jakie jest teraz nie da sie inaczej. Projekt najprawdopodniej ujrzy światło dzienne najszybcie w styczniu 2013 razem z projektami Niepokonanych 2012 ale także w ramach think thanku oraz Partii Demokracji Bezposredniej.

  Co do reszty . Nikt absolutnie Mario nie zabiera tobie prawa do wypowiedzi.
  Ale nie masz moralnego prawa osądzać kogoś kto w tym bagnie siedzi już od 2002 roku i pomaga skutecznie ( podkreślam ) skutecznie wywalczyć dzieciom ich Ojców. I to nie jest jednostkowy problem jak twój . To jest wiele problemów wielu ludzi , rodziców , Ojców ale także i Matek.

  I jeszcze na koniec podam tobie przykład komentarza innej organizacji nt. rewelacji Forum Matek na facebooku:
  “jak ktoś bez jakiegokolwiek doświadczenia może robić coś z sensem,poprawnie, zgodnie z założeniem, konstruktywnie, etc. / chciały zaistnieć to “B” z “D” pokazali im jak to się robi i ciągną z Ciebie-Twojej pracy ile można…… , a menda widzisz zawsze się znajdzie……. ”

  Pozdrawiam

    [Cytuj]  [Odpowiedz]

  Zgłoś komentarz jako niewłaściwy

  Dobre/Słabe: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby powiadomić kogoś, że odpowiedziałeś na jego komentarz kliknij znak @ przy jego imieniu. Tekst, który się pojawi w okienku edycji, nie będzie widoczny w opublikowanym komentarzu.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNo